Ekskursijoms / Edukacijoms / Užsakymams : info@pilaitesmalunopirtys.lt arba +370 699 38 562

Pilaitės malūno pirčių vidaus tvarkos taisyklės

Bendrosios nuostatos

 1. Šios taisyklės sukurtos tam, kad užtikrintumėme tvarką, norėdami maksimaliai apsaugoti pirties lankytojus ir siekdami išvengti nemalonių nesusipratimų, nuostolių ir skaudžių pasekmių.
 2. Kiekvienam pirties lankytojui būtina susipažinti su pirčių vidaus tvarkos taisyklėmis, saugaus elgesio pirtyje taisyklėmis, priešgaisrinės saugos taisyklėmis, evakuacijos planais ir kitomis VšĮ „Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos“ patvirtintomis taisyklėmis, esančiomis kiekvienoje pirtyje, taip pat – interneto svetainėje.
 3. Pirties lankytojas įsipareigoja tiesiogiai ar per savo atsakingą asmenį supažindinti visus kartu su juo pirtyje esančius svečius su priešgaisrinėmis ir saugaus elgesio taisyklėmis ir visiškai atsako už svečių saugumą ir atsakingą elgesį.
 4. Už renginių, vykstančių pirties viduje bei jos teritorijoje, apsaugą bei med. pagalbą atsako pagrindinis renginio užsakovas.
 5. Pirties lankytojo ir/ar jo svečių ir/ar pirčių turto saugumui užtikrinti pirties atstovai pasilieka teisę patekti į pirtis bet kuriuo svečių viešnagės metu.
 6. Pirties lankytojas įsipareigoja rūpintis visu pirties turtu, jį naudoti pagal paskirtį, rūpestingai ir atsakingai.

Saugaus elgesio pirtyse ir pirties lauko aplinkoje taisyklės

 1. Už vaikų elgesį, saugumą ir sveikatą atsako jų tėvai ar kiti vaikus prižiūrintys asmenys visos viešnagės pirtyje metu.
 2. Kiekvienas pirties lankytojas yra visiškai atsakingas už savo sveikatą. Apsilankymas pirtyje – tai ne tik malonus laiko praleidimas, pirtis naudinga ir sveikatai. Tačiau, prieš einant į pirtį, jei sergate kažkokiomis ligomis, reikėtų pasikonsultuoti su gydytojais. Nerekomenduojama lankytis pirtyse, jei sergate širdies ir kraujagyslių sistemos ligomis, ateroskleroze, kai pažeistos širdies ir galvos smegenų kraujagyslės, kai yra šių kraujagyslių embolija, esant stenokardijai, jei yra polinkis kraujuoti, sergant plaučių ir inkstų tuberkulioze, glaukoma, egzema, infekcinėmis ligomis, epilepsija, bronchine astma su dažnais priepuoliais, sergant alkoholizmu ir t.t. Nerekomenduojama lankytis pirtyse persivalgius arba esant labai alkanam, taip pat į pirtį nerekomenduojama eiti po sunkių fizinių krūvių ir emocinių išgyvenimų, chroniškų ligų ir uždegimų paūmėjimų metu, turint rimtų traumų ir žaizdų, nėščioms moterims, jeigu jos nėra prie to pratusios.
 3. Nepatartina pirtyje lankytis kasdien.
 4. Gesintuvo vieta pirties patalpoje pažymėta sutartiniais ženklais.
 5. Pirmosios pagalbos vaistinėlės vieta patalpoje pažymėta sutartiniais ženklais.
 6. Pirtininko paslaugas teikiantys asmenys dirba tik pasitikrinę sveikatą, įgiję higienos įgūdžių ir gebantys suteikti pirmąją pagalbą.
 7. Į pirtį rekomenduojama eiti nuogam arba apsirengus laisvą, judesių nevaržančią, natūralių medžiagų, pirčiai pritaikytą aprangą, dėvėti veltinio kepurę.
 8. Prieš einant į pirtį, pirmiausia reikia nusiprausti po dušu.
 9. Pirtyje sėdint ant plautų privaloma pasitiesti rankšluostį.
 10. Pirtyje naudojamos šlepetės turi būti neslystančiu padu, jas reikia palikti prie įėjimo į pirties patalpą.
 11. Pirtyse rekomenduojama nenešioti papuošalų.
 12. Pirtyse ir jų aplinkoje griežtai draudžiama:
  18.1. rūkyti (įskaitant cigarus, pypkes, e-cigaretes, IQOS ir kitus panašaus pobūdžio prietaisus);
  18.2. pirčių poilsio zonose lauke mėtyti cigaretes ir nuorūkas į ne tam skirtus indus;
  18.3. gerti alkoholinius gėrimus ar svaigintis kitomis medžiagomis;
  18.4. pirčių poilsio zonose lauke kurti bet kokio pobūdžio ugnį ne tam skirtose vietose;
  18.5. leisti vaikams kūrenti laužą ar kitaip žaisti su ugnimi;
  18.6. palikti vaikus be priežiūros;
  18.7. gadinti pirčių ir / ar aplinkos inventorių;
  18.8. neštis į pirtis medžiagas, galinčias sukelti gaisrą;
  18.9. nardyti upėje ir / ar tvenkiniuose. Tvenkinių gyliai siekia iki 3 metrų;
  18.10. žvejoti teritorijoje esančiuose vandens telkiniuose.
 13. Pirtyje netriukšmaujama, laikomasi profesionalaus pirtininko taisyklių ir rekomendacijų.
 14. Pirtis su visomis procedūromis gali trukti iki 4-5 val. Apsilankymo pirtyje trukmė aptariama užsakant pirtį ir priklauso nuo poreikių, programos ir t.t.
 15. Pirtys nuomojamos savarankiškam pirtinimuisi arba kartu su profesionalaus pirtininko paslaugomis. Didžiojoje pirtyje kaitintis leidžiama tik su profesionaliu pirtininku.
 16. Trūkstamus pirties reikmenis galima įsigyti atskiru susitarimu pirties paslaugų teikimo vietoje.
 17. Pirtyse būtina laikytis saugumo reikalavimų dėl karščio, buvimo pirtyje laiko, laikytis saugaus atstumo nuo krosnies, pilant vandenį ant akmenų, vartojant eterinius aliejus.
 18. Savarankiškai nereguliuoti šildymo, vandentiekio ar santechnikos prietaisų.
 19. Nenuleidinėti į klozetą tualetinio popieriaus ar kitų higieninių priemonių.
 20. Nelaužyti, nerauti ir kitaip negadinti medžių, krūmų ir kitos teritorijoje esančios augmenijos.
 21. Automobilius parkuoti tik tam skirtose vietose.
 22. Visais atvejais vandenyje ir šalia vandens elgtis atsakingai ir rūpintis savo bei aplinkinių saugumu ir sveikata.
 23. Neleisti vaikams maudytis be suaugusiųjų ir be gelbėjimosi liemenių.
 24. Esant poreikiui, suteikti pirmąją būtinąją medicinos pagalbą. Pirmosios pagalbos rinkinį galima rasti pirtyse pažymėtoje vietoje. Ir nedelsiant iškviesti Greitosios medicinos pagalbos ekipažą numeriu 112 nurodant sodybos adresą – Piliakalnio g. 10, Vilnius, taip pat informuoti atsakingą asmenį (VšĮ „Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos“ direktorius Zenonas Baubonis, tel.nr. 8 699 41883).

Priešgaisrinės saugos taisyklės

 1. Pirties teritorijoje ugnį (griliai) kurti tik tam įrengtose vietose.
 2. Pirties teritorijoje nekurti laužų, dangaus žibintų, nesprogdinti petardų ir kitų pirotechnikos priemonių.
 3. Pirties teritorijoje esantį grilį kūrenti tik leidus paslaugos teikėjui ir išklausius instruktažą.
 4. Pirtyje esančią krosnį kūrenti griežtai draudžiama.
 5. Grilio kūrenimui naudoti tik paslaugos teikėjo suteiktas malkas ir uždegiklius, negalima naudoti degaus skysčio.
 6. Griliui (malkų vartymui, maisto ruošai ir t.t.) naudoti tik tam skirtus įrankius.
 7. Nekūrenti grilio, jei šalia yra degių medžiagų.
 8. Nepamiršti, kad degant ugniai, grilio detalės yra itin įkaitusios, ir jų neliesti be apsauginių pirštinių.
 9. Nepalikti be priežiūros kūrenamo grilio, ypač jei pučia stiprus vėjas.
 10. Neišjunginėti, neuždenginėti ir kitaip netrukdyti priešgaisrinės signalizacijos veikimo.
 11. Neįsinešti, nelaikyti ir uždrausti kitiems asmenims, kurie patenka į pirtį ir naudojasi turtu, įsinešti ir užtikrinti, kad kiti asmenys neįneš į pirtį ginklų, nuodingų, sprogstamų, radioaktyvių ar kitokių pavojingų medžiagų, kurių turėjimas ir laikymas yra uždraustas LR įstatymais ar kitais teisės aktais arba kurių laikymas yra pavojingas žmonėms, gyvūnams ir aplinkai, jas laikyti patalpose, o jas radus nedelsiant informuoti atsakingą asmenį (VšĮ „Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos“ direktorius Zenonas Baubonis, tel. nr. 8 699 41883) ir atitinkamas tarnybas bei pareigūnus.
 12. Esant poreikiui, nedelsiant panaudoti pirties pastatuose esančius gesintuvus ugnies gesinimui ir nedelsiant iškviesti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento ekipažą numeriu 112, nurodant pirties adresą – Piliakalnio g. 10, Vilnius, taip pat informuoti atsakingą asmenį (VšĮ „Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos“ direktorius Zenonas Baubonis, tel.nr. 8 699 41883).
 13. Rūpestingai ir atsakingai naudotis pirties patalpose esančiais elektros prietaisais, neleisti jais naudotis vaikams be priežiūros.
 14. Elektros prietaisus naudoti griežtai pagal paskirtį ir laikantis visų saugumo bei naudojimo reikalavimų.
 15. Nesinaudoti savo atsivežtais buitiniais elektros prietaisais pirties patalpose.
 16. Nepalikti be priežiūros įjungtų elektros prietaisų.
 17. Pastebėjus netipinį elektros prietaiso veikimą ar gedimą, išjungti jį iš elektros tinklo, nedelsiant pranešti atsakingam asmeniui (VšĮ „Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos“ direktorius Zenonas Baubonis, tel. nr. 8 699 41883) apie gedimą ir nesinaudoti prietaisu.

Atsakomybė

 1. Pirties lankytojai visiškai materialiai atsako už jiems patikėto pirtyje ir jos teritorijoje esančio kilnojamojo ir nekilnojamojo turto sugadintą ar sunaikintą (už padarytą materialinę žalą klientas atsako LR įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka).
 2. Pirties lankytojui ar jo vaikams susižalojus pačiam arba sugadinus savo turtą dėl savo kaltės, pažeidžiant saugaus elgesio, priešgaisrines ir vidaus tvarkos taisykles, pirties lankytojas atsakingas pats. Paslaugos teikėjas už tai neatsako.
 3. Tėvai arba kiti vaikus prižiūrintys asmenys privalo užtikrinti vaikų saugumą viso jų buvimo pirtyje ir jos teritorijoje metu.